NEWS FLASH आता.. ऑनलाईन द्वारे चालणार अंगणवाडी ताईंचे कामकाज, मृग जाऊन आठ दिवस लोटले... पाऊस झाला बेपत्ता, अधिकाराचा गैरवापर करून स्वतःच्या लाभासाठी भावास दिली कोट्यावधीची ठेकेदारी, बुलढाणाचे शाखाधिकारी उदय चौधरी यांच्या बदलीनंतर निरोप, प्रा.दत्ता मगर याना पीएचडी प्रदान, ..., **

बुधवार, 20 सितंबर 2017

सिसि. रोडचे उदघाटन

टाकराळा (बु) लहान तांडावस्ती सिसि. रोडचे उदघाटन  करताना मा.आ. माधवराव  पाटील  जवळगावकर व गावकरी दिसत आहेत. 

कोई टिप्पणी नहीं: